Nowa pani sołtys i nowy skład rady sołeckiej w Duchnowie

8 maja 2013 w Duchnowie odbyły się wybory nowego sołtysa oraz wybory uzupełniające do rady sołeckiej. Wybory stały się konieczne w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowej sołtys Haliny Jakubczak i przewodniczącego rady sołeckiej Cezarego Wyszkowskiego.
Nowym sołtysem została pani Hanna Kowalczyk.

Po wyborze sołtysa wybrano troje nowych członków rady sołeckiej: Stanisław Białka, Michała Zemłę, Halinę
Żandarę. Nowym przewodniczącym został Stanisław Białek

Zarząd Osiedla Radiówek wybrany

W piątek 10 czerwca w Radiówku odbyły się wybory Zarządu Osiedla Radiówek. Tym samym wszyscy Zarządy Osiedli, sołtysi i rady sołeckie kadencji 2010 - 2014 są wybrane.

Zarząd Osiedla Radiówek wybrano w składzie:

 • Ryszard Grodzki (przewodniczący)
 • Anna Czubarowicz
 • Katarzyna Dąbała
 • Małgorzata Plejznerowska
 • Konrad Żuławnik

Wybory w Radiówku odbędą się 10. czerwca

Ponowne terminy wyboru zarządu osiedla Radiówek zostały ustalone na 10. czerwca 2011 r. o godz. 19.00 (pierwszy termin) i 19.30 (drugi termin).

http://www.wiazowna.pl/571-4704b86ebac25-26610.htm

Wybory sołeckie w Kącku

5 maja nie udało się przeprowadzić wyborów w Kącku z powodu niskiej frekwencji na zebraniu wiejskim. Na dzień 21 maja zostały ustalone kolejne terminy. Tym razem przeprowadzono wyborów. Sołtysem został Sebastian Sujak.
Do Rady Sołeckiej wybrano:

 • Krystyna Legat (przewodnicząca)
 • Marzena Kopka
 • Magdalena Smolak

Wybory sołeckie w Czarnówce

29 kwietnia nie udało się przeprowadzić wyborów w Czarnówce z powodu niskiej frekwencji na zebraniu wiejskim. Na dzień 18 maja zostały ustalone kolejne terminy. Tym razem przeprowadzono wyborów. Sołtysem został Ryszard Wrześniewski.
Do Rady Sołeckiej wybrano:

 • Anna Bąk (przewodnicząca)
 • Paweł Sokołowski
 • Józefa Pazdyk

Wyniki wyborów w Góraszce, Żąnęcinie, Wiązownie Gminnej i Duchnowie

Przedstawiam wyniki wyborów w kolejnych sołectwach:

Góraszka:
Sołtysem została Anna Rak.
Radę Sołecką wybrano w składzie:

 • Jan Jerzy Izdebski (przewodniczący)
 • Alicja Grabińska
 • Elżbieta Kalinowska
 • Dariusz Torchała
 • Roman Zborowski

Żanęcin:
Sołtysem został Piotr Kloch.
Radę Sołecką wybrano w składzie:

 • Ewa Szymańska (przewodnicząca)
 • Karolina Jazowska
 • Władysław Nowak

Wiązowna Gminna:
Sołtysem został Tadeusz Milewski.
Radę Sołecką wybrano w składzie:

 • Jerzy Pokrywczyński (przewodniczący)
 • Grzegorz Łysik
 • Olga Prochorow

Duchnów:
Sołtysem została Halina Jakubczak.
Radę Sołecką wybrano w składzie:

 • Cezary Wyrzykowski (przewodniczący)
 • Dorota Dąbrowska
 • Paweł Domański
 • Hanna Kowalczyk
 • Elżbieta Majszczyk
 • Aneta Urban
 • Halina Witan

Wybory sołeckie w Boryszewie

W dniu 14 maja mieszkańcy Boryszewa na zebraniu wiejskim wybrali sołtysa i Rady Sołeckiej.
Sołtysem Pęclina została ponownie Agnieszka Łątka.
Radę Sołecką wybrano w składzie:

 • Marek Sędek
 • Zofia Sęk (przewodnicząca)
 • Halina Zielińska-Studniarz

http://www.wiazowna.pl/571-4704b86ebac25-28239.htm

Wybory w Radiówki przełożone

Na dzień 13. maja 2011 roku planowane były wybory osiedlowe w Radiówku. Decyzją mieszkańców osiedla przełożono termin zebrania wyborczego, ponieważ w ustalonym terminie nie wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Zarządzie Osiedla mogły wziąć udział w zebraniu. Terminu wyborów ponownych nie ustalono.

http://www.wiazowna.pl/571-4704b86ebac25-28240.htm

Andrzej Izdebski sołtysem Wiązowny Kościelnej na kolejną kadencję

M. GrzybowskiW dniu 16. maja 2011 roku w sali plastycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wiązowna Kościelna w celu wyboru sołtysa i Rady sołeckiej. Na zebranie przybyło 35 mieszkańców sołectwa, m.in. radny gminy Waldemar Suchecki i radny powiatu Janusz Budny. Wyborców przywitał ustępujący sołtys Andrzej Izdebski, który przekazał prowadzenie zebrania przewodniczącym ustępującej Rady Sołeckiej Marianowi Grzybowskiemu.

Nowi sołtysi i Rady Sołeckie w Kruszówcu, w Porębach i w Bolesławowie

W kolejnych sołectwach odbyły się wybory. Podaję wyniki wyborów w Kruszówcu, w Porębach i w Bolesławowie.

W Kruszówcu sołtysem został Mieczysław Pindara. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani

 • Jadwiga Zając (przewodnicząca)
 • Andrzej Dyzio
 • Czesław Komorzycki

W Porębach sołtysem została ponownie Bożena Brewczyńska. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani

 • Jerzy Dróżdż (przewodniczący)
 • Dariusz Łuczyński
 • Monika Zelek

W Bolesławowie sołtysem został ponownie Waldemar Moniak. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani

 • Zofia Kazimierczyk (przewodnicząca)
 • Jan Bratko
 • Elżbieta Jaworska

Ponowne terminy zebrań wiejskich w Czarnówce i w Kącku

Na zebraniach wiejskich w Carnówce (29. kwietnia) i w Kącku (5. maja) nie udało się wybrać sołtysów i rad sołeckich. Ustalono nowe terminy:
Czarnówka: 18 maja g. 19.00 (pierwszy termin), g. 19.30 (drugi termin)
Kąck: 21 maja g. 18.00 (pierwszy termin), g. 18.30 (drugi termin)

Stanisław Bogucki ponownie sołtysem Malcanowa

W dniu 15 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Malcanowie. Sołtysem wsi Malcanów został ponownie wójt III i IV kadencji Stanisław Bogucki.
Radę Sołecką wybrano w składzie:

 • Radosław Dąbrowski
 • Sławomir Marcysiak
 • Elżbieta Piwek

Przewodniczącym Rady Sołeckiej został Sławomir Marcysiak.

http://www.wiazowna.pl/571-4704b86ebac25-27551.htm

Jan Markowski wybrany na radnego

Jan Kazimierz Markowski z Pęclina kompletuje Rady Gminy Wiązowna z okręgu wyborczego nr. 9 (Radiówek, Rudka, Żanęcin). W wyborach uzupełniających do Rady Gminy przeprowadzonych w niedzielę 17 kwietnia 2011 roku 128 wyborców głosowało na niego. Jego kontrkandydat, Zbigniew Feliks Giruć, uzyskał 92 głosów.
Uprawnionych do głosowania głosowania było 495 mieszkańców, 229 wyborców oddało głos, 9 głosów było nieważne. Frekwencja wyniosła 46,26 %.

Za dwa dni wybory, a cały czas cisza

Obwieszczenia w RadiówkuPrzed nami jeszcze jeden dzień kampanii wyborczej w okręgu nr. 9. Kampanii wyborczej, której praktycznie nie było. Prawie nic nie wiadomo było o spotkaniach z wyborcami, a gminna publiczność nie ma żadnych informacji o kandydatach. Wizytówka jednego z kandydatów pod domeną dorady.org zniknęła wraz z całym serwisem, pewnie żeby nikt nie rozliczał radnych z ramienia PO z obietnic wyborczych. W Żanęcinie na tablicy informacyjnej nie znalazłem nawet obwieszenia z nazwiskami kandydatów.

Wybory sołeckie w Pęclinie

W dniu 11 kwietnia mieszkańcy Pęclina na zebraniu wiejskim wybrali sołtysa i Rady Sołeckiej.
Sołtysem Pęclina została Aneta Witan.
Radę Sołecką wybrano w składzie:

 • Tadeusz Łysik
 • Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska
 • Małgorzata Piwek (przewodnicząca)
 • Małgorzata Wittliff

http://www.wiazowna.pl/571-4704b86ebac25-27330.htm

Syndicate content